אודותינו

אי.פי.אמ באר טוביה מוחזקת בבעלותם המשותפת של טריפל-מ תחנות כוח בע"מ, חברת השקעות בתחום התשתיות והאנרגיה, ואיזראל פאאור מנג'מנט 3000 בע"מ, חברה יזמית בתחום מפעלי ייצור אנרגיה.

החברה מתכננת ומקימה באזור התעשייה של באר טוביה מפעל ייצור אנרגיה וזאת בהתאם למדיניות הממשלה לשלב יצרני חשמל פרטיים ולפתוח בהדרגה את שוק החשמל לתחרות.
החברה הוסמכה ביולי 2010 על ידי הממשלה (החלטת ממשלה 2174), להגיש תוכניות להקמת המפעל באזור התעשיה של באר טוביה לוועדה הארצית לתשתיות לאומיות. לחברה רשיון מטעם הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל ואנו מקימים את המפעל בהתאם לתנאי הרישיון והחוק.