top of page

פרויקט תשתית לאומי חיוני

תחנת הכוח "IPM באר טוביה" היא פרויקט תשתית לאומי חיוני, הלוקח חלק משמעותי במהפכת משק החשמל הישראלי להספקת חשמל נקי יותר ובמחיר טוב יותר, תוך יצירת תחרות אמיתית. התחנה תצרוך גז טבעי כחול לבן ותפיק ממנו חשמל בהספק של 451 MW בהיקף שנתי של 3.5 TWh (כ-5% מצריכת החשמל השנתית בישראל) ביעילות ובזמינות מהגבוהות בישראל.

לוגו IPM

פורצים דרך בעיצוב תחנת כוח

לוגו IPM

יוצרים תחרות במשק האנרגיה

לוגו IPM

מצמיחים את הכלכלה הישראלית

לוגו IPM

מוזילים את עלות האנרגיה

לוגו IPM

מקדמים את הסביבה לעידן נקי מפחם ומדלק

בעלי מניות

לוגו קיסטון

A.Y.A. Paris Holdings Ltd.

לוגו גלובל פאואר

Yoav Sarne

לוגו אלון הריבוע הכחול
לוגו אלמה גלובל

מממנים

Color-Deutsche-Bank-Logo.jpeg
-פועלים-לוג _-______-36g p4elrggp8xlc928oxkw.png
 לוגו Euler Hermes
לוגו הבק הבינלאומי הראשון
לוגו aka
לוגו קרדיט סוויס
לוגו KFW
לוגו מגדל
לוגו הפניקס
תמונת בניין IPM בבאר טוביה

מהפכת הגז הטבעי

בזכות גז טבעי כחול לבן IPM באר טוביה גאה לייצר חשמל זול יותר וידידותי לסביבה ולתרום לסיום עידן הפחם המזהם.

תמונת בניין IPM בבאר טוביה
bottom of page