top of page
תחנת הכוח IPM באר טוביה

בזכות גז טבעי כחול  לבן
IPM באר טוביה גאה לייצר חשמל זול יותר וידידותי לסביבה
ולתרום לסיום עידן הפחם המזהם

תחנת הכוח IPM באר טוביה

סביבה

IPM באר טוביה, מחויבת לספק פתרונות אנרגיה המותאמים לצרכי לקוחותיה, תוך עמידה בדרישות החוק והתקינה הסביבתית, לרבות ההיתרים אשר ניתנו לחברה מכוחם. בהתאם לכך, נושא הפליטה לאוויר מטופל בהתאם לדרישות התקן הבינלאומי ISO14001.

התחנה ממוקמת באזור תעשיה ולא בשטח פתוח כדי להימנע מפגיעה בנוף, בבעלי החיים ובצמחיה הטבעית, ותוכננה להשתלב בצורה מיטבית בסביבה באמצעות חיפוי המבנים העיקריים. התחנה עושה שימוש בגז טבעי תוצרת הארץ, במטרה להחליף את הדלקים המזהמים המשמשים כעת לייצור חשמל, תוך ניצול עודפי הגז לחימום הקיטור התורם לצמצום הפליטות המזהמות.

תחנת הכוח IPM באר טוביה

קהילה

IPM מבצעת מיזמים בשיתוף הקהילה שבקרבתה, כגון: לימודי אנרגיה בבתי ספר במועצה אזורית באר טוביה ובעיר קריית מלאכי, וטיפוח תשתיות פנאי לרווחת יישובי הסביבה.

bottom of page